Maandelijks archief: januari 2015

De zorg is verandert vanaf 1 jan. 2015

Foto 1 NKDe langdurige zorg wordt de komende tijd ingrijpend hervormd. De meeste mensen (burgers) zullen langer zelfstandig blijven wonen; bovendien wordt de zorg en ondersteuning vanaf 2015 anders georganiseerd. Deze grote hervorming kan pas echt een succes worden als het lukt om de eigen regie van de betrokken burgers te versterken. Vanaf 2015 kennen we vier regiems waar mensen met een langdurige zorgvraag gebruik van kunnen maken.

1. Wet langdurige zorg

2. Jeugdzorg

3. Zorgverzekering

4. Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo)