Maandelijks archief: augustus 2015

Verlenging overgangsrecht voor groep ‘Wlz-indiceerbaren’

Het ministerie van VWS gaat het overgangsrecht voor Wlz-indiceerbaren met een jaar verlengen (tot 31 december 2016). U of uw kind maakt gebruik van dit overgangsrecht als:

  • het CIZ uw indicatie in AWBZ-functies en klassen heeft verlengd tot 31 december 2015;
  • het zorgkantoor uw zorg of pgb levert op basis van het Wlz-overgangsrecht.

Wat betekent de verlenging voor u?
Door de verlenging van het overgangsrecht houdt u in 2016 dezelfde indicatie als in 2015. Het CIZ zal u hierover persoonlijk informeren. De herindicaties die het CIZ uitvoert, worden pas op 1 januari 2017 van kracht. U krijgt later meer informatie van het CIZ over de procedures en de gevolgen voor uw situatie.

Verandert uw zorgvraag?
Verandert uw zorgvraag in 2015 of 1016? Dan kunt u een nieuwe indicatie in functies en klassen opvragen bij het CIZ. Deze regeling blijft van kracht.