Maandelijks archief: december 2016

Geen herkeuring voor 50-plussers met wajong

Tienduizenden 50-plussers die al decennialang in de Wajong zitten, hoeven toch niet naar het UWV voor een herkeuring. Staatssecretaris Klijnsma heeft dat in overleg met de uitkeringsinstantie besloten.

Volgend jaar krijgen mensen die ouder zijn dan 50 en al voor hun 18de een arbeidsbeperking hadden een brief van het UWV. Daarin staat dat zij “geen arbeidsvermogen” hebben en daarom niet worden gekort op hun uitkering. Klijnsma zegt dat ze Wajongers niet meer wil belasten dan strikt noodzakelijk.

Dat betekent dat de staatssecretaris van gedachten is veranderd, want in 2013 besloot ze nog om bij iedereen met een Wajong-uitkering te kijken of ze misschien toch kunnen werken. Als dat het geval is dan worden ze op hun uitkering gekort.

“Baan gunnen”
De SP en GroenLinks vroegen vorig jaar om voor ouderen een uitzondering te maken, omdat zij moeilijk aan een baan komen. Klijnsma ging daar toen niet in mee, omdat ze ook 50-plussers met een handicap “een baan gunde”.

Maar na overleg met het UWV heeft ze anders besloten. Vorige maand liet ze de Tweede Kamer al weten dat er voor sommige Wajongers een uitzondering komt en nu blijkt het bij navraag door Trouw te gaan om alle Wajongers van 50 jaar of ouder.

Voorwaarden huurtoeslag 2017

Voor 2017 mag het vermogen van iemand ouder dan 23 jaar, maar nog geen AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, maximaal € 25.000,00 zijn om huurtoeslag te kunnen ontvangen. Let op. Tot het vermogen hoort ook het saldo op 1 jan. van de lopende rekening(en).

Mensen die in een wooninitiatief wonen, waar ook zorg geleverd wordt, worden gezien als alleenstaanden. Is men  23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd? Dan kan men huurtoeslag krijgen als:

  • de rekenhuur minimaal € 223,42 en maximaal € 710,68 per maand is
  • het inkomen maximaal € 22.200 per jaar is
  • betrokkene maximaal € 25.000 aan vermogen heeft

De cliënt moet altijd een deel van de huur zelf betalen. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen. U kunt geen huurtoeslag krijgen als uw inkomen te hoog is.

Wilt u weten of uw familielid huurtoeslag krijgt en, zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening.

Een deel van het vermogen telt soms niet mee
Sommige van de inkomsten tellen niet mee voor de huurtoeslag. Ook iemand vermogen hoeft een bepaald deel niet mee te tellen. Het gaat dan om bijzonder inkomen of bijzonder vermogen.

Bijzonder inkomen is inkomen dat iemand, krijgt naast het gebruikelijke loon of uitkering. Sommige van deze inkomsten hoeft u niet mee te tellen voor de huurtoeslag. Het gaat dan om:

  • een afkoopsom van een ouderdoms- of nabestaandenpensioen
  • een nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren
  • een wezenuitkering aan een ander dan de wettelijke vertegenwoordiger
  • een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten
  • een verhoging van uw Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor kosten van oppas en verzorging