Maandelijks archief: januari 2018

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat men bij allerlei vragen over de zorg ondersteund kunt worden door een cliëntondersteuner van MEE, Zorgbelang of een andere door het zorgkantoor gecontracteerde organisatie die cliëntenondersteuning aanbiedt. Zij helpen  bij het organiseren van wat u nodig heeft om het leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. De wens staat centraal.

Samenhang in zorgaanbod 
Vaak heeft iemand te maken met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving. De cliëntenondersteuner zorgt voor samenhang in het zorgaanbod en stemt waar nodig af met het netwerk (zoals mantelzorgers, familie, vrijwilligers).

Onafhankelijk
De cliëntenondersteuner biedt  informatie en advies, ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het persoonlijk plan en zorgplan, het kiezen van een zorgaanbieder en bemiddeling wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen. De cliëntenondersteuning, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Waarom?
Een cliëntondersteuner zorgt voor een sterkere positie van de cliënt. Door  te informeren, adviseren en te begeleiden kan men de keuzes maken die goed bij de situatie passen. Alle mensen met een Wlz- indicatie kunnen gebruik maken van een cliëntondersteuner. U kunt ondersteuning vragen bij de volgende zaken:

  • Informatie en advies: dit betekent in ieder geval dat ondersteuners  kunnen informeren en adviseren over verschillende ondersteuningsvormen, het zorgaanbod in de regio of voor specifieke doelgroepen, uw rechten en wachttijden bij zorgaanbieders.
  • Het kiezen van een passende zorgaanbieder: cliëntondersteuners kunnen  bemiddelen of begeleiden naar een zorgaanbieder als  gekozen is  voor opname in een instelling, een Volledig pakket thuis (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT).
  • De invulling van de  zorgvraag: bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan voor MPT en Persoonsgebonden budget (Pgb). Maar ook ondersteuning wanneer men het met uw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van de zorgvraag.
  • Het opstellen, evalueren en bijstellen van de zorg of ondersteuningsplan: er kan ondersteuning gevraagd worden bij het gezamenlijk voorbereiden van deze zorgplanbespreking, maar ook om  tijdens het gesprek bij te staan.

Een indicatie is niet nodig
De cliëntondersteuning is vrij toegankelijk voor iedereen. Men heeft geen verwijzing of indicatie nodig en u betaalt geen eigen bijdrage.

Contact
Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? Als u wil weten waar u terecht kunt; neem contact op met (06) 46291032.