Welkom

Dit is de website van Kloosterman Begeleiding, Scholing & Advies. Deze website is in ontwikkeling.

Kloosterman Begeleiding, Scholing & Advies is opgericht in 2000 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Advies
Kloosterman Begeleiding, Scholing & Advies is gespecialiseerd in de ondersteuning aan ouders/familieleden van mensen met beperkingen die zelf de zorg en ondersteuning voor hun familielid willen organiseren. Dat kan via een wooninitiatief (ouderinitiatief) waarbij meerdere ouders/familieleden gezamenlijk een woning voor een aantal mensen met een beperking ‘bouwen’, maar dat kan ook omdat ouders/familie de zorg rond hun kind/broer/zus zelf organiseren met een PGB. Dorien Kloosterman is sinds 1988 werkzaam in de landelijke belangenbehartiging voor mensen met een beperking en als adviseur betrokken bij PGB houdersvereniging www.naar-keuze.nl en het netwerk van wooninitiatieven www.wooninitiatieven.nl

Voorlichting/ Informatie
Kloosterman Begeleiding, Scholing & Advies kan ingeschakeld worden bij individueel advies aan ouders en familieleden en verzorgt graag een inleiding op uw jaarvergadering van de cliëntenraad, ouder/ verwantenraad of participatiecommissie over de recentste ontwikkelingen in de langdurige zorg.

Cliëntondersteuning
Wilt u hulp bij het vinden van de juiste zorg en de juiste zorgaanbieder? Of vindt u het moeilijk om te overleggen met een zorginstelling? Kloosterman Begeleiding, Scholing & Advies biedt cliëntenondersteuning en helpt u  met informatie, advies en ondersteuning. Kloosterman Begeleiding, Scholing & Advies is sinds november 2018 aangesloten als onderaannemer bij ClientondersteuningPlus en biedt Wlz cliëntondersteuning in de regio’s van de zorgkantoren waar een contract mee gesloten is.

  • Een cliëntondersteuner helpt u bij het aanvragen van een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook als u een indicatie aanvraagt voor uw minderjarig kind.
  • Heeft u een Wlz-indicatie gekregen? Dan kan een cliëntondersteuner helpen bij het regelen en krijgen van zorg vanuit de Wlz.
  • Uw zorgkantoor zorgt ervoor dat u de juiste ondersteuning krijgt. U kunt hulp krijgen bij: – de keuze voor een aanbieder (zorgbemiddeling)
    – de invulling van de zorg (zorgplan en budgetplan)
    – de evaluatie van de zorg

Een cliëntondersteuner komt op voor uw rechten. Zij werkt onafhankelijk van het CIZ,  het zorgkantoor en de zorgaanbieders.