Zorgwetten

De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet zijn de vier wetten die sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel vormen. Het stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen is het  niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. U kunt ondersteuning vinden voor het regelen van zorg bij Kloosterman, Begeleiding, Scholing & Advies.  Als degene die zorg nodig heeft een Wlz indicatie heeft, kan de ondersteuning in veel situaties  geboden via www.clientondersteuningplus.nl. Anders is het mogelijk ons in te schakelen als mantelzorgmakelaar.