Cliëntondersteuning

Kloosterman Begeleiding, Scholing & Advies is aangesloten bij de BCMB, de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners. De visie van de beroepsvereniging is dat een goede cliëntondersteuner kennis en ervaring heeft op het gebied van leven met een beperking. Een cliëntondersteuner zet de cliënt en zijn omgeving in hun kracht en benut waar mogelijk het netwerk van de cliënt. Een cliëntondersteuner is representatief en communicatief vaardig. Aan deze visie voldoet Kloosterman Begeleiding, Scholing & Advies.

Cliëntenondersteuning
Wilt u hulp bij het vinden van de juiste zorg en de juiste zorgaanbieder? Of vindt u het moeilijk om te overleggen met een zorginstelling? Kloosterman Training, Scholing & Advies is aangesloten bij ClientondersteuningPLUS, biedt (Wlz) cliëntenondersteuning en helpt u  met informatie, advies en ondersteuning. Deze cliëntondersteuning wordt betaald door het zorgkantoor en is voor de cliënt en zijn/haar familie gratis.

  • Een cliëntondersteuner helpt u bij het aanvragen van een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook als u een indicatie aanvraagt voor uw minderjarig kind.
  • Heeft u een Wlz-indicatie gekregen? Dan kan ClientondersteuningPlus u helpen bij het regelen en krijgen van zorg vanuit de Wlz.

U kunt hulp krijgen bij:

  • de keuze voor een aanbieder (zorgbemiddeling)
  • de invulling van de zorg (zorgplan en budgetplan)
  • de evaluatie van de zorg
  • het regelen van PGB, zorgbeschrijvingen, voorbereiding op bewustkeuzegesprek, huisbezoeken van het zorgkantoor

Een cliëntondersteuner komt op voor uw rechten. Hij of zij werkt onafhankelijk van het CIZ,  het zorgkantoor en de zorgaanbieders.

Contact
Wilt u weten wat Kloosterman Begeleiding, Scholing & Advies voor u kan betekenen; neem contact op via mail of telefonisch via (06) 46291032.