PGB en jeugdzorg

Kan ik jeugdhulp blijven inkopen met een pgb?
Koopt u nu zelf AWBZ-zorg in voor uw kind? In de Jeugdwet blijft een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk. Om in aanmerking te komen moet u aangeven waarom zorg in natura niet geschikt is in uw situatie. Verder moet u voldoen aan deze voorwaarden:

  • U moet een pgb kunnen beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen).
  • U moet zorg inkopen die goed en veilig is.

Hoe kan ik aantonen dat het pgb nodig is?
De gemeente zal vaak eerst een individuele voorziening aanbieden (ondersteuning in natura). U moet bekijken of die individuele voorziening geschikt is. Bijvoorbeeld door te overleggen met de organisatie die de hulp of voorziening gaat leveren.  Is die voorziening niet geschikt? Dan schrijft u op hoe u dit onderzocht heeft. En waarom het persoonsgebonden budget echt nodig is in uw situatie.

Tarieven PGB
Ondersteuning inkopen met een pgb komt soms duurder uit dan de ondersteuning in natura. De gemeente mag dan besluiten om het bedrag van uw pgb gelijk te stellen aan de kosten van de ondersteuning in natura. U betaalt de extra kosten dan zelf. Ook kan de gemeente besluiten om lagere tarieven vast te stellen dan de tarieven voor Zorg in natura. In de wet is geregeld dat het maximale tarief voor informele hulp € 20,00 is. Maar veel gemeenten kiezen ervoor een lager tarief dan € 20,00 vast te stellen voor niet professionele hulpverleners zoals familieleden, de buurvrouw e.d. We kennen tarieven van € 6,50 per uur voor informele hulp.