Jeugdzorg

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor:

  1. Alle vormen van jeugdhulp. Daarbij hoort ook specialistische hulp voor jeugd met een beperking, jeugd-ggz, gesloten jeugdhulp en het onderdeel ‘preventie’ van de jeugdgezondheidszorg.
  2. De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen.
  3. De uitvoering van jeugdreclassering.

We gaan verder in op de wijzigingen voor cliënten tot 18 jaar die vanaf 12 jan. 2015 onder de jeugdzorg vallen.

Overgangsrecht
Vanaf 2015 valt bijna alle jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Wat betekent dat als uw kind in 2014 hulp kreeg, en ook in 2015 hulp nodig heeft? 2015 is een overgangsjaar. Dan geldt het overgangsrecht. Daarin staat:

  • uw kind houdt recht op de zorg die in de jeugdzorg-indicatie staat;
  • indien mogelijk van dezelfde zorgaanbieder als in 2014;
  • dit overgangsrecht duurt tot de einddatum op uw indicatie, maar uiterlijk tot 1-1-2016.

De gemeente neemt contact op
De gemeente kan contact met u opnemen, bijvoorbeeld om andere ondersteuning voor uw kind te bespreken. De gemeente kan ook vragen of u akkoord gaat met ondersteuning in natura wilt, in plaats van een persoonsgebonden budget. Als dat nieuwe aanbod goed bij uw kind en u past, kunt u akkoord gaan. Dan stopt het overgangsrecht voor u. De gemeente heeft informatie gekregen over uw indicatie, de zorg die u krijgt en eventueel de hoogte van uw pgb.