Wlz clientondersteuning

Sinds november 2018 is Kloosterman Begeleiding en Advies als onderaannemer werkzaam voor ClientondersteuningPlus. Kloosterman Begeleiding & Advies biedt Wlz-cliëntondersteuning aan cliënten en hun familie in de regio’s van de zorgkantoren waar wij een overeenkomst mee hebben, zie onderstaand kaartje waarop ons werkgebied is ingetekend.