Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar is bij uitstek opgeleid om de mantelzorger in Nederland te ondersteunen. Het zorgen voor iemand, die naast aandacht en verzorging ook gebruik kan maken van extra (financiële) regelingen, is een zware taak.
Inzicht krijgen in de complexe regelgeving is niet eenvoudig en kost veel tijd. Professionele hulp, maar ook menselijke ondersteuning zijn zaken die de mantelzorger goed kan gebruiken. Is dat iets dat je aanspreekt, overweeg dan het beroep van mantelzorgmakelaar.

 

Wat doet een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar helpt u bijvoorbeeld met:

 • het aanvragen en regelen van zorg.
 • het bemiddelen tussen u en uw werkgever over de afstemming werk en zorg.
 • informatie over verzekeringen.
 • het zoeken naar een passend zorgaanbod voor u en de persoon voor wie u zorgt.
 • het onderhouden van contact met uitkerende instanties zoals het CAK.nl, de gemeente of UWV.nl.
 • het aanvragen van indicaties bij het CIZ (CIZ.nl), uw zorgverzekering of uw gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb).
 • het organiseren van (onder meer) persoonlijke hulp op maat, opvang en woningaanpassing.
 • informatie over wetten, regels en voorzieningen.
 • het opstellen van een bezwaarschrift of klacht.
 • het invullen van formulieren.
 • het op orde krijgen van de administratie.

Moet ik betalen voor de inzet van de  mantelzorgmakelaar?

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering. Ik kijk graag voor u na welke mogelijkheden er zijn. Soms is de werkgever bereid een bijdrage te betalen. Soms heeft clientondersteuningplus.nl een contract met uw gemeente om de kosten te betalen.

Tarief

Zijn er geen mogelijkheden om de kosten vergoed te krijgen, dan kunt u ook de kosten zelf betalen (en via de belasting aftrekken). Dorien Kloosterman heeft de Post-HBO opleiding mantelzorgmakelaar met succes afgerond, staat ingeschreven in het beroepsregister als mantelzorgmakelaar en heeft een AGB-code. Tarief voor de inzet van een mantelzorgmakelaar is doorgaans € 70,00 exclusief btw, exclusief reiskosten. Neem contact op om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Scholing en deskundigheid

In 2019/2020 volgde ik de post-HBO opleiding tot gecertificeerd mantelzorgmakelaar. Als lid van de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars BMZM houd ik mijn kennis up to date via bijscholing en intervisie. En deel ik mijn vragen en ervaringen met veel mantelzorgmakelaars en cliëntondersteuners die net als ik, werkzaam zijn voor www.clientondersteuningplus.nl. Mijn beroepsregistratie bij Registerplein garandeert u goede dienstverlening.