Auteursarchief: Dorien

Gratis digitale informatiebijeenkomst over zorg en ondersteuning

 • Vindt u die zorgwetten ook zo ingewikkeld?
 • Twijfelt u wanneer je gebruik kunt maken van de Wlz en wanneer niet?
 • Hoe werkt een PGB? Hoe werkt zorg in natura ? Of een combinatie hiervan ?
 • Kan ik als familielid voor mijn kind zorgen, als ik minder ga werken?
 • Ik wil een ouderinitiatief opstarten; Hoe zit dat met PGB?
 • Hoe zit het met de Jeugdwet?
 • En de Wmo?
 • Hulpmiddelen En woningaanpassingen?
 • Eigen bijdrage?
 • Welke regels gelden er? Kan de gemeente of zorgkantoor een PGB weigeren?
 • Wat moet ik doen als mijn kind 18 jaar wordt?

Allemaal vragen waar u vast een antwoord op wilt hebben.

Goede informatie is belangrijk
Voor u als ouders is het dikwijls niet eenvoudig om de juiste zorg en ondersteuning aan te vragen en te krijgen. Het gevoel om van het kastje naar de muur te worden gestuurd, herkent bijna iedereen. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden dan u denkt.  Het doel van deze bijeenkomst is dat u beter uw weg kunt vinden en de goede zorg en ondersteuning krijgt waar uw kind behoefte aan heeft.

Digitale bijeenkomsten
KansPlus (cliëntenorganisatie) en ClientondersteuningPlus organiseren in opdracht van VWS digitale ontmoetingen over de zorgwetten sinds 2015. De informatie wordt gegeven door goed opgeleide medewerkers (onafhankelijke cliëntondersteuner/ mantelzorgmakelaar) van KansPlus en ClientondersteuningPlus. Zij hebben veel ervaring in het aanvragen van indicaties, weten veel van de zorgwetten, PGB enz.

De bijeenkomsten zijn gratis. De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

Informatie over zorgwetten via informatieve filmpjes
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een link naar een website waarop verschillende filmpjes staan met de uitleg van de zorgwetten. Deze link is een beperkte tijd bruikbaar. U kunt de filmpjes voorafgaand aan de digitale bijeenkomst bekijken en uw vragen vast opschrijven.

Bijeenkomsten
Er zijn bijeenkomsten gepland op verschillende dagen en verschillende tijdstippen.

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk tot 3 dagen (72 uur) voordat de bijeenkomst plaats vindt. U kunt zich aanmelden via de volgende link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/zorgwetten2021
Na aanmelding ontvangt u bericht hoe u de filmpjes van te voren kunt bekijken. Ook krijgt u 24 uur van te voren een link (en uitleg) om via Teams in te loggen voor de digitale bijeenkomst.

Brochure
Na afloop van de digitale bijeenkomst ontvangt u de brochure Zorg en ondersteuning sinds 2015 in eenvoudig uitgelegd, per post, zodat u later de informatie nog eens rustig kunt nalezen.  Ook is het mogelijk uw eigen vragen te stellen of een afspraak te maken voor een gesprek (huisbezoek) om over uw eigen situatie met een ervaren cliëntondersteuner/ voorlichter te bekijken welke mogelijkheden er in uw situatie zijn. Dat kan gaan over zorg, maar ook over hulpmiddelen, aanpassingen en allerlei andere zaken waar u als ouder van een kind met een beperking mee te maken kunt krijgen. Desgewenst wordt u ondersteund bij indicatieaanvragen, regelen van de inzet van PGB e.d.

In het kader van het landelijke project volwaardig leven, worden deze voorlichtingsbijeenkomsten in opdracht van VWS georganiseerd/ wordt deze voorlichting gegeven. Meer informatie over het Programma Volwaardig leven vindt u op www.volwaardig-leven.nl

 

Maximale tarieven PGB in de Wlz aangepast per 1 jan. 2021

Per 1 juli 2020 zijn de maximale tarieven aangepast en per 1 jan. 2021 gebeurt dat weer.  De maximumtarieven vanaf 1 januari 2021 zijn in de Wlz:

 • Uurtarief voor formele zorg: was per 1 juli 2020 € 65,29 wordt per 1 jan 2021 € 66,60.
 • Uurtarief voor informele zorg: was per 1 juli 2020€ 20,73 wordt per 1 jan 2021 € 21,14.
 • Tarief voor dagbesteding per dagdeel: was per 1 juli 2020 € 60,12 wordt per 1 jan 2021 61,32.

Indien u het tarief wilt wijzigen kan een wijzigingsformulier worden ingestuurd naar de sociale verzekeringsbank. Heeft u vragen over het indienen van een wijzigingsformulier, neem dan contact met ons op. Klik hier voor een wijzigingsformulier.

Vraag van de week; verantwoordingsvrij bedrag

Kan ik het verantwoordingsvrije bedrag in een keer opnemen?

Het nieuwe jaar is begonnen. Er is een nieuwe beschikking PGB-WLZ verstuurd door het zorgkantoor.

Ja, dat kan maar er moeten eerst betalingen verricht zijn uit het budget voordat het budget kan worden opgevraagd. Mocht u halverwege het jaar overgaan naar (een gedeelte in) ZIN (zorg in natura) of komt de cliënt te overlijden, dan moet een evenredig deel worden terugbetaald aan de SVB. Gebruik hiervoor het volgende formulier

Ondernemerschap in ouderinitiatieven is toch toegestaan

Een ingevoerde maatregel van zorgkantoor VGZ over ondernemerschap riep vragen op bij ouderinitiatieven. Naar-Keuze en Per Saldo hebben samen met het zorgkantoor (VGZ) over de ontstane problemen gesproken. Het VGZ stel het beleid bij, waardoor ondernemerschap in een ouderinitiatieven mogelijk blijft. Hiermee wordt bedoeld;

Ouders (initiatiefnemers) hebben gezamenlijk een rechtspersoon opgericht en kopen via deze rechtspersoon zorg in voor alle bewoners van het ouderinitiatief. De zorg wordt vaak ingekocht bij een zorgorganisatie die ook een contract met het zorgkantoor heeft om Wlz zorg te leveren. De zorgorganisatie is dan de onderaannemer en de rechtspersoon van de initiatiefnemers (stichting of vereniging) is hoofdaannemer. De rechtspersoon van de initiatiefnemers hebben individuele zorgovereenkomsten met de individuele bewoners van het ouderinitiatief. Tussen Rechtspersoon van het ouderinitiatief en de zorgorganisatie is een collectief contract/ samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

In een eerder bericht kondigden we de nieuwe maatregel van VGZ aan: budgethouders moeten voortaan rechtstreeks met de zorgorganisatie een overeenkomst afsluiten, daar mag geen rechtspersoon tussen zitten, zoals een stichting of vereniging van het ouderinitiatief.  Zowel Per Saldo als Naar-Keuze kregen hierover verontruste berichten van ouderinitiatieven binnen.

Overleg met VGZ
Tijdens ons gezamenlijk overleg op 5 november legde VGZ uit dat de maatregel genomen is om misbruik en oneigenlijk gebruik van het pgb te voorkomen bij met name wooninitiatieven die via allerlei schimmige constructies proberen hoge winsten te behalen. In de volksmond worden dit ook wel de zgn. zorgcowboys genoemd. Dat begrijpen we. Misbruik en oneigenlijk gebruik ondermijnen immers het pgb voor álle gebruikers. Dat moet stevig worden aangepakt, maar mag niet ten koste gaan van degenen die het goed doen, in dit geval de ouderinitiatieven. Daar spelen nauwelijks misstanden, omdat de ouders en hun kinderen in hoge mate betrokken zijn bij de inhoud en de randvoorwaarden voor goede zorg en ondersteuning. Na onze toelichting toont VGZ begrip en doet de toezegging onderaannemer schap voor ouderinitiatieven niet te gaan verbieden. Dat is goed nieuws voor ouderiniatieven!

Wat kunt u zelf doen?
Woont uw familielid in een ouderinitiatief en ontvangt u (bijv. na een huisbezoek van het zorgkantoor) van VGZ een brief met daarin een afwijzing in verband met ondernemerschap? Neem dan in eerste instantie contact op met zorgkantoor VGZ. Zij kunnen bij het versturen van brieven over dit onderwerp namelijk niet zien of er al dan niet sprake is van een ouderinitiatief. Het kan dus zijn dat de brief onterecht is verzonden. Het zorgkantoor zal er na de melding verder naar kijken. Wanneer dit geen oplossing biedt of tot aanvullende vragen leidt, neem dan contact met ons op. Mocht u andere vragen hebben over hoofd-en onderaanneming, dan kunt u natuurlijk altijd bellen of mailen.

Opnieuw in gesprek
Op korte termijn gaan Per Saldo en Naar-Keuze op nieuw met VGZ  in gesprek om te bezien hoe er (zonder al te veel extra regeltjes) ook op de lange termijn de ouderinitiatieven op een goede manier te onderscheiden van wooninitiatieven met onheuse bedoelingen. Wij houden u op de hoogte!

Aanpassing begeleidingsnorm op kinderdagcentra heeft grote gevolgen voor PGB

Wij krijgen met enige regelmaat vragen over de verhoging van de tarieven die de zorgaanbieder voor zorg in natura gebruikt voor het orthopedagogisch kinderdagcentrum. Sinds 1 januari 2019 is, naar aanleiding van onderzoek, de begeleidingsnorm bijgesteld naar beneden, maar dat heeft gevolgen voor de bekostiging. Daarmee is de bijdrage van het zorgprofiel dat in natura wordt ingezet met soms wel 40 % verhoogd en lijkt er minder PGB over te blijven. Wat is er aan de hand en wat kunt u daar zelf als ouder aan doen?  Lees verder…