Auteursarchief: Dorien

Maximale tarieven PGB in de Wlz aangepast per 1 jan. 2021

Per 1 juli 2020 zijn de maximale tarieven aangepast en per 1 jan. 2021 gebeurt dat weer.  De maximumtarieven vanaf 1 januari 2021 zijn in de Wlz:

 • Uurtarief voor formele zorg: was per 1 juli 2020 € 65,29 wordt per 1 jan 2021 € 66,60.
 • Uurtarief voor informele zorg: was per 1 juli 2020€ 20,73 wordt per 1 jan 2021 € 21,14.
 • Tarief voor dagbesteding per dagdeel: was per 1 juli 2020 € 60,12 wordt per 1 jan 2021 61,32.

Indien u het tarief wilt wijzigen kan een wijzigingsformulier worden ingestuurd naar de sociale verzekeringsbank. Heeft u vragen over het indienen van een wijzigingsformulier, neem dan contact met ons op. Klik hier voor een wijzigingsformulier.

Vraag van de week; verantwoordingsvrij bedrag

Kan ik het verantwoordingsvrije bedrag in een keer opnemen?

Het nieuwe jaar is begonnen. Er is een nieuwe beschikking PGB-WLZ verstuurd door het zorgkantoor.

Ja, dat kan maar er moeten eerst betalingen verricht zijn uit het budget voordat het budget kan worden opgevraagd. Mocht u halverwege het jaar overgaan naar (een gedeelte in) ZIN (zorg in natura) of komt de cliënt te overlijden, dan moet een evenredig deel worden terugbetaald aan de SVB. Gebruik hiervoor het volgende formulier

Ondernemerschap in ouderinitiatieven is toch toegestaan

Een ingevoerde maatregel van zorgkantoor VGZ over ondernemerschap riep vragen op bij ouderinitiatieven. Naar-Keuze en Per Saldo hebben samen met het zorgkantoor (VGZ) over de ontstane problemen gesproken. Het VGZ stel het beleid bij, waardoor ondernemerschap in een ouderinitiatieven mogelijk blijft. Hiermee wordt bedoeld;

Ouders (initiatiefnemers) hebben gezamenlijk een rechtspersoon opgericht en kopen via deze rechtspersoon zorg in voor alle bewoners van het ouderinitiatief. De zorg wordt vaak ingekocht bij een zorgorganisatie die ook een contract met het zorgkantoor heeft om Wlz zorg te leveren. De zorgorganisatie is dan de onderaannemer en de rechtspersoon van de initiatiefnemers (stichting of vereniging) is hoofdaannemer. De rechtspersoon van de initiatiefnemers hebben individuele zorgovereenkomsten met de individuele bewoners van het ouderinitiatief. Tussen Rechtspersoon van het ouderinitiatief en de zorgorganisatie is een collectief contract/ samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

In een eerder bericht kondigden we de nieuwe maatregel van VGZ aan: budgethouders moeten voortaan rechtstreeks met de zorgorganisatie een overeenkomst afsluiten, daar mag geen rechtspersoon tussen zitten, zoals een stichting of vereniging van het ouderinitiatief.  Zowel Per Saldo als Naar-Keuze kregen hierover verontruste berichten van ouderinitiatieven binnen.

Overleg met VGZ
Tijdens ons gezamenlijk overleg op 5 november legde VGZ uit dat de maatregel genomen is om misbruik en oneigenlijk gebruik van het pgb te voorkomen bij met name wooninitiatieven die via allerlei schimmige constructies proberen hoge winsten te behalen. In de volksmond worden dit ook wel de zgn. zorgcowboys genoemd. Dat begrijpen we. Misbruik en oneigenlijk gebruik ondermijnen immers het pgb voor álle gebruikers. Dat moet stevig worden aangepakt, maar mag niet ten koste gaan van degenen die het goed doen, in dit geval de ouderinitiatieven. Daar spelen nauwelijks misstanden, omdat de ouders en hun kinderen in hoge mate betrokken zijn bij de inhoud en de randvoorwaarden voor goede zorg en ondersteuning. Na onze toelichting toont VGZ begrip en doet de toezegging onderaannemer schap voor ouderinitiatieven niet te gaan verbieden. Dat is goed nieuws voor ouderiniatieven!

Wat kunt u zelf doen?
Woont uw familielid in een ouderinitiatief en ontvangt u (bijv. na een huisbezoek van het zorgkantoor) van VGZ een brief met daarin een afwijzing in verband met ondernemerschap? Neem dan in eerste instantie contact op met zorgkantoor VGZ. Zij kunnen bij het versturen van brieven over dit onderwerp namelijk niet zien of er al dan niet sprake is van een ouderinitiatief. Het kan dus zijn dat de brief onterecht is verzonden. Het zorgkantoor zal er na de melding verder naar kijken. Wanneer dit geen oplossing biedt of tot aanvullende vragen leidt, neem dan contact met ons op. Mocht u andere vragen hebben over hoofd-en onderaanneming, dan kunt u natuurlijk altijd bellen of mailen.

Opnieuw in gesprek
Op korte termijn gaan Per Saldo en Naar-Keuze op nieuw met VGZ  in gesprek om te bezien hoe er (zonder al te veel extra regeltjes) ook op de lange termijn de ouderinitiatieven op een goede manier te onderscheiden van wooninitiatieven met onheuse bedoelingen. Wij houden u op de hoogte!

Aanpassing begeleidingsnorm op kinderdagcentra heeft grote gevolgen voor PGB

Wij krijgen met enige regelmaat vragen over de verhoging van de tarieven die de zorgaanbieder voor zorg in natura gebruikt voor het orthopedagogisch kinderdagcentrum. Sinds 1 januari 2019 is, naar aanleiding van onderzoek, de begeleidingsnorm bijgesteld naar beneden, maar dat heeft gevolgen voor de bekostiging. Daarmee is de bijdrage van het zorgprofiel dat in natura wordt ingezet met soms wel 40 % verhoogd en lijkt er minder PGB over te blijven. Wat is er aan de hand en wat kunt u daar zelf als ouder aan doen?  Lees verder…

Wat is belangrijk bij het vinden van cliëntondersteuning?

We hebben aan mensen met een beperking gevraagd wat zij belangrijk vinden bij cliëntondersteuning. Zij vinden 14 punten belangrijk. Lees hieronder welke punten dit zijn.  

 • De cliëntondersteuner is makkelijk te vinden: Waar kan je de cliëntondersteuner vinden Wanneer kan de cliëntondersteuner mij helpen Wat kan de cliëntondersteuner allemaal voor mij doen  
 • Je kunt kiezen uit verschillende ondersteuners •Je hoeft niet lang te wachten op ondersteuning
 • De cliëntenondersteuning kan op alle momenten geboden worden en op alle leeftijden. Het maakt niet uit of dit vanuit de Jeugdwet, de Wmo of de Wlz is.
 • De cliëntondersteuner neemt de tijd, heeft aandacht en brengt rust.
 • De cliëntondersteuner is altijd te bereiken voor overleg en kan goed luisteren.
 • De ondersteuner denkt mee. Hij of zij stimuleert maar laat de regie bij de persoon. De ondersteuner neemt als het nodig is zelf initiatief.
 • De cliëntondersteuner kijkt niet alleen naar de vraag.
 • De cliëntondersteuner kijkt ook naar de omgeving en het gezin. Hierdoor kan het gezin ook andere dingen doen dan alleen zorgen.
 • De cliëntondersteuner is onafhankelijk. Hij/zij kan dan vrij denken, los van geld en van aanbod. En werkt altijd in het belang van de persoon met een beperking.
 • De cliëntondersteuning gaat uit van de situatie van mensen met een beperking en hun naasten. Met een eigen plan, zorg en ondersteuning die past en eigen regie.
 • Deskundigheid is nodig. Over de wet, alle regels en de sociale kaart. Over de beperkingen door een aandoening. Over de verschillende periodes in een leven, zoals kinderen, jongeren en volwassenen. Rondom het maken van een persoonlijk plan.
 • De cliëntondersteuner is creatief in het bedenken van oplossingen
 • Kwaliteit van leven ook voor mantelzorger en naasten.