Overgangsrecht in de Zvw

Het grootste deel van de extramurale verzorging die tot 1 jan. 2015 onder de AWBZ viel, is vanaf 2015 opgenomen in de Zvw. Extramuraal betekent dat mensen deze verzorging thuis krijgen. Concreet hebben we het dan over de functies persoonlijke verzorging en verpleging. Daarvoor is de Zvw uitgebreid met het recht op wijkverpleging (beide functies onder een nieuwe ‘term’.
Op 1 januari 2015 verschoven de rechten van cliënten: het wettelijk recht op AWBZ-zorg werd een wettelijk recht op Zvw-zorg. De zorgverzekeraar in de Zvw heeft een zorgplicht.

Verzekeraars garanderen de continuïteit van zorg voor cliënten. Had u op 31 december 2014 een geldig indicatiebesluit voor verpleging of verzorging uit de AWBZ? Dan heeft u vanaf 1 januari 2015 automatisch een geldige verwijzing voor wijkverpleging uit de Zvw. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2015 van dezelfde aanbieder zorg kunt ontvangen. In de loop van 2015 kan de zorg op een andere manier ingevuld worden. Dit gebeurt binnen uw recht op zorg uit de Zvw.