Vraag van de week; verantwoordingsvrij bedrag

Kan ik het verantwoordingsvrije bedrag in een keer opnemen?

Het nieuwe jaar is begonnen. Er is een nieuwe beschikking PGB-WLZ verstuurd door het zorgkantoor.

Ja, dat kan maar er moeten eerst betalingen verricht zijn uit het budget voordat het budget kan worden opgevraagd. Mocht u halverwege het jaar overgaan naar (een gedeelte in) ZIN (zorg in natura) of komt de cliënt te overlijden, dan moet een evenredig deel worden terugbetaald aan de SVB. Gebruik hiervoor het volgende formulier