Aanpassing begeleidingsnorm op kinderdagcentra heeft grote gevolgen voor PGB

Wij krijgen met enige regelmaat vragen over de verhoging van de tarieven die de zorgaanbieder voor zorg in natura gebruikt voor het orthopedagogisch kinderdagcentrum. Sinds 1 januari 2019 is, naar aanleiding van onderzoek, de begeleidingsnorm bijgesteld naar beneden, maar dat heeft gevolgen voor de bekostiging. Daarmee is de bijdrage van het zorgprofiel dat in natura wordt ingezet met soms wel 40 % verhoogd en lijkt er minder PGB over te blijven. Wat is er aan de hand en wat kunt u daar zelf als ouder aan doen?  Lees verder…